Godt nytt år fra Styrelisten!

2020 har vært et spesielt år for oss alle. Som så mange andre har vi måttet utsette planer og møtt færre av dere. Samtidig har vi aldri hatt så mange selskaper som henvender seg til oss, og vi har aldri spilt inn så mange kandidater til verv som vi har gjort det siste året.

I 2020 har vi spilt inn kandidater til 50 ulike verv, som er en 100% økning i antall henvendelser fra selskaper sammenlignet med tidligere år. Børsnoterte selskaper står for ca halvparten av forespørslene som har kommet i 2020, mens de øvrige er en kombinasjon av familieeide-, private equity- og ventureselskaper.

Antallet kandidater i databasen vår teller nå 452 kvinner. Vi ønsker alltid anbefalinger til dyktige styrekandidater, og ser for tiden en særlig økende etterspørsel etter kandidater med operativ internasjonal erfaring og kandidater med erfaring innenfor sjømat/havnæring, bærekraft, helse og tech. I tillegg ser vi etter kandidater som representerer mangfold også utover kjønn (etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn, funksjonsnedsettelse mv).

Våre innspill til kandidater er objektiv og basert på en profilbeskrivelse fra selskapet hvor vi vurderer kandidater basert på den enkeltes kompetanse. Samtidig ønsker vi at kandidatene i databasen skal få anledning til å bli vurdert av selskapene og dette er vi bevisste på. Vi er stolte av at 195 av kandidatene i databasen blitt spilt inn til minst ett styreverv.

Selv om det har vært høy aktivitet på innspill-siden, har vi måttet utsette eller avlyse planlagte fysiske arrangementer. Vi gleder oss til vi igjen kan samles under samme tak!

Styrelistens mentorprogram startet i november 2019, og mentorperioden avsluttes nå ved utgangen av 2020. I stedet for den planlagte avslutningssamlingen benytter vi denne anledningen til å takke de som deltok – og da særlig mentorene.

Styrelistens Directors' Forum skulle startet i mai 2020, men er nå utsatt til 2021 når vi håper at vi igjen kan samles, og at våre danske speakers fra Dreams and Details Academy ikke er forhindret av innreiserestriksjoner. Det har vært mye interesse, og det er mange som gleder seg til vi kan ha første samling!

StyreMøtet ble avholdt før lock-down i 2020. Vi håper at vi får til å invitere til StyreMøtet 2021, og vil invitere så snart vi har en sannsynlig dato.

Vårt hovedfokus i 2021 vil være å spille inn kandidater til styreverv. I tillegg til at vi håper å få til fysiske samlinger.

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med oss er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Med ønske om et riktig godt 2021!

Hilsen oss i Styrelisten