top of page

Kontakt

Team

Styrerekruttering handler om å finne riktig profil til riktig styre. Vi er matchmakere som er drevet av å bygge relasjoner med mennesker som skaper verdier  

i samfunnet vårt.  

bottom of page