top of page

Styre-matchmaking

Vårt formål er å tilby kompetanse ved å gjøre kvalifiserte styrekandidater tilgjengelig. Databasen er bygget opp basert på anbefalinger siden 2017 og teller i dag ca 650 kvinnelige styrekandidater. Invitiativet er nonprofit og alle inntekter investeres i driften. 

StyreMøtet-25.jpg

Om Styrelisten

Styrelisten er en ledende leverandør av kvalifiserte, kvinnelige styrekandidater. Vårt oppdrag er å matche selskaper med potensielle styrekandidater basert på kompetanse.   
 

Våre kunder er både stiftelser, samt noterte og unoterte større selskaper.  
 
Vi samarbeider med rekrutterings- og rådgivermiljøer, interesseorganisasjoner og ulike bransjenettverk som har samme oppdrag som oss.  

Styrelisten ble grunnlagt med en visjon om å tilgjengeliggjøre kvalifiserte, kvinnelige styrekandidater. Initiativet ble startet på frivillig basis av advokatene Elin Mack Løvdal, Marianne Sagerup og Anne Lise Gryte i 2017 og med god støtte av blant annet Birger Steen.  

Vi har de siste 7 årene matchet norske selskaper med høyt kompetente kvinner til styreverv i ulike selskaper. Siden oppstart har 304 Styrelisten kandidater blitt spilt inn til 165 ulike styrer. Vi har også hatt relasjonsbyggende arrangementer og kompetanseheving for våre kandidater gjennom vårt årlige StyreMøtet og mentorordning.   
 

Etterspørselen etter kvinnelige styremedlemmer kommer til å øke i Norge som følge av Regjeringens krav til kjønnsbalanse i mellomstore og store selskaper, og selskapenes økte fokus på bærekraft og mangfold. Vi tilpasser oss derfor markedet for å skape tilbudet og arenaene vi ser at både kandidater og selskaper etterspør. Styrelisten relanseres derfor i ny drakt høsten 2023. 

StyreMøtet-12.jpg

Historie

StyreMøtet-8.jpg

Mangfold

De fleste styreverv blir ikke publisert offentlig. Internasjonalt rapporteres det at 96% av alle styreverv rekrutteres via eksisterende nettverk. Dette innebærer at en rekke høyt kompetente kandidater ikke blir vurdert. Samtidig ser vi at eiere stiller økende krav til profesjonalitet og relevant kompetanse i styrerommet.  
 

Vi startet Styrelisten i 2017 for å supplere den tradisjonelle måten styrerekruttering foregår ved å tilgjengeliggjøre styrekandidater basert på kompetanse og ikke relasjoner. Databasen er bygget opp basert på anbefalinger hvor kompetanse, erfaring og relevant bidrag til styrerommet har vært nøkkelkriterier. Ved å tilgjengeliggjøre kvalifiserte, kvinnelige kandidater har selskapene vi bistår mulighet til å vurdere et større mangfold av kandidater enn de har tilgjengelig gjennom sine eksisterende nettverk.  

bottom of page