top of page


Finn ditt neste styreverv!

Våre tjenester

Styrelisten kandidat

Styrelisten hjelper deg som ny eller erfaren styrekandidat med å finne styreverv. Vi har ikke et mål om å være flest mulig kandidater, men at de kandidatene som er en del av Styrelisten kan fylle et styreverv.   
 

Hva ser vi etter? Vi ser etter deg som kan bidra med kompetanse inn i et styre. Ulike selskaper er i ulike faser og trenger ulik kompetanse. Vi opplever et stort spenn i den kompetansen og profilen som etterspørres, og har derfor vært opptatt av at kandidatene til Styrelisten har samme spenn.   

  

Vi har likevel noen minimumskriterier som må oppfylles for å være en del av Styrelisten: Du må enten ha erfaring som styremedlem i profesjonelt styre, hatt ulike topplederstillinger eller ha en spesialist- eller operasjonell erfaring som gjør deg relevant for et styre. Du må være forberedt på at vi ber om referanser/ anbefalinger fra kandidater på Styrelisten eller andre.   

Det koster kr. 600,- (ink mva) å registrere seg på Styrelisten.

Vil du være en del av Styrelisten registerer du deg her. Vi går gjennom din profil og kommer tilbake til deg så fort som mulig. 

Synliggjøring og kandidatinnspill 

Som kandidat på  Styrelisten kan du bli spilt inn til aktuelle styreverv. 

Vi spiller inn til styreverv basert på kompetanse som etterspørres til det enkelte styreverv. Vi spiller som hovedregel inn flere navn noe som øker mulighetene og synlighetene til den enkelte, også ut over den aktuelle styrerekrutteringen. 
 

Den informasjonen som deles med selskapene er basert på den informasjonen som du har registrert hos oss, samt offentlige kilder (for eksempel LinkedIn profil). Hvis du er aktuell for verv kontakter selskapet deg direkte og dere tar dialogen videre. 

Matchmaking

Kandidatene på Styrelisten vil få invitasjoner til fysisk matchmaking hvor styrekandidater og selskaper får muligheten til å møte hverandre. 
 

Vi arrangerer matchmaking med enkeltselskaper, konsernstrukturer, valgkomiteer, rådgivermiljøer og bransjespesifikke aktører. Arrangementene blir lagt ut på Styrelisten.com og som styrekandidat kan du søke om plass. Styrekandidater betaler en arrangementsavgift per matchmaking event. 

Kompetanseheving og relasjonsbygging 

Styrelisten bidrar til å belyse ulike emner som er relevante for styremedlemmer, enten gjennom egne seminarer eller med samarbeidspartnere.   

nigel-tadyanehondo-bNJueq-PK9w-unsplash.jpg

Vi hjelper deg å bygge styrekarriere!

Styrelisten ønsker å være bidragsyter til å bygge styreerfaring og styrekompetanse for flere kvinner. Ved å tilgjengeliggjøre kvalifiserte kandidater, bygge relasjoner og kompetanse er vi med på å øke kvinneandelen i styrene vi bistår. 

bottom of page